برگزاری کارگاه روانشناسی

برگزاری کارگاه روانشناسی

من روانشناسم حس های بدتو به من بگو تا حس خوب بهت هدیه بدم

شمسا مبشری نیا 7 ماه پیش

درباره شمسا مبشری نیا | روانشناس بالینی

درباره شمسا مبشری نیا | روانشناس بالینی

من روانشناسم حس های بدتو به من بگو تا حس خوب بهت هدیه بدم

شمسا مبشری نیا 8 ماه پیش

دوره روانشناسی

دوره روانشناسی

من روانشناسم حس های بدتو به من بگو تا حس خوب بهت هدیه بدم🌹 من دریچه تازه ای از دنیای اطرافت را بهت نشون میدم. من هرگز تو را قضاوت سرزنش یا نصیحت نمی کنم. من به واسطه تجربه و درسی که خوندم ریشه مشکلاتت را پیدا می کنم و از ریشه درمانت می کنم. حرفه و کار من نجات توئه، پس به من اعتماد کن. شاد بودن حق شماست 🌹 با مهر کنارت هستم❤️ 🔹شمسا مبشری نیا 🔹 روانشناس بالینی 🔹عضو سازمان نظام روانشناسی​

شمسا مبشری نیا 8 ماه پیش